top of page
Search
  • Writer's pictureBecka McFadden

Open Call: Pohyb/Architektura, Nová Zbrojovka, Brno
(for English, scroll down)


Beautiful Confusion Collective hledá performery/ky a tanečníky/ce z Brna a okolí pro honorovanou spolupráci v rámci projektu Pohyb/Architektura: Nová Zbrojovka, který budeme realizovat v prostoru brněnské Industry. Hledáme performery, kteří si užívají proces výzkumu a aktivní spolupráci na tvorbě pohybového materiálu. Předchozí zkušenost se site-specific projekty je výhodou, ale není nutností.


Pohyb/Architektura (Movement/Architecture) je autorský projekt na hranici tanečního a pohybového divadla. Základem projektu je originální improvizační metodologie, ve kterém performer spolupracuje s architektonickým prostorem jako s partnerem a tančí s plochami, texturami, světlem, architektonickými prvky a prázdným prostorem. Výsledkem procesu je choreografický materiál, který umožňuje evokace prostoru, ve kterém byl tvořen, i když (a především) se představení koná mimo prostor, který pohyb inspiroval. Metodologie projektu je založená na práci s praxí Viewpoints of Architecture (Anne Bogart, Tina Landau) a choreologie, současný přístup k prácí Rudolfa Labana. Další výchozí bod je teorie architektury, zejména díla finského architekta Juhani Pallasmaa a francouzského teoretik Gaston Bachelard.


HARMONOGRAM PROJEKTU


27. 3. 2022 Uzávěrka pro přihlášky přes online formulář:


Týden od 4. 4. 2022 Workshop a osobní setkání v Brně.


23. 5.–4. 6. 2022 Zkoušky a příprava představení.


5.–6. 6. 2022 Představení


Kreativní tým

Choreografie, režie: Becka McFadden

Dramaturgie: Eva Daníčková, Mary Ann Hushlak

Hudební spolupráce: Lukáš Turza

Projekt je realizován ve spolupráci a koprodukci s Industra STAGE.


Více informací včetně příkladů předchozí práce v cyklu Pohyb/Architektura naleznete zde: https://padlet.com/beautifullyconfused/4s80qq8exq17nw2v


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: beautifully.confusing@gmail.com.


///


Beautiful Confusion Collective is seeking performers and dancers based in and around Brno for paid collaboration on Movement/Architecture: Nová Zbrojovka. The project will take place at Industra in Brno. We’re looking for performers who enjoy the process of research and active collaboration in the creation of movement material. Previous experience of site-specific projects is useful, but not required.


Movement/Architecture (Pohyb/Architektura) is an original project on the borders of dance and physical theatre. The project is based on an original improvisation method, in which the performer works with architectural space as a partner, dancing with surfaces, textures, light, architectural elements and empty space. The process results in choreographic material that can evoke the space in which it was created even (and especially) when the performance takes place outside of the space that inspired it. The project’s methodology is inspired by Viewpoints of Architecture (Anne Bogart, Tina Landau) and choreology, a contemporary approach to the work of Rudolf Laban. Architectural theory is another point of departure, particularly works by Finnish architect Juhani Pallasmaa and French theorist Gaston Bachelard.


PROJECT SCHEDULE


27. 3. 2022 Deadline for online applications:


Week of 4. 4. 2022 Workshop and in-person meetings in Brno.


23. 5.–4. 6. 2022 Rehearsals and preparation of the performance


5.–6. 6. 2022 Performance


Creative Team

Choreography, direction: Becka McFadden

Dramaturgy: Eva Daníčková, Mary Ann Hushlak

Musical collaboration: Lukas Turza

The project is taking place in co-production with Industra STAGE.


Further details, including examples of previous work from the Movement/Architecture cycle are available here:


Please feel free to contact us with any questions at: beautifully.confusing@gmail.com.


213 views0 comments

Comments


bottom of page